deník MIFA

Úterý 05.12.2023

CENA: ZDARMA!


NOVÁ PRAVIDLA KOMUNIKACE

Edit 8.11.: Děkuji všem za dotazy a příkladné dodržování pravidel od jejich úpravy. Zároveň děkuji i takto veřejně manažerovi Jufx, který přišel s konstruktivními návrhy na upřesnění některých bodů. Po diskuzi v admin týmu došlo ke zpřesnění bodů 5, 6 a 8, jejichž upravené znění je již zakomponováno do textu článku a bude následně zaneseno i do pravidel. Tato konkrétní zpřesnění přinášejí následující:
- u bodu 5 bylo pravidlo rozšířeno o tzv. selektivní blokaci, což v praxi znamená, že může manažer vyslovit nesouhlas např. pouze s nabídkami na nákup hráčů, zatímco ostatní konverzace pak s daným manažerem zůstává nedotčena (je tedy na vás, zda vyslovíte nesouhlas s komunikací úplný či jen částečný)
- spolu s úpravou v bodě 6 to pak zpřesňuje právo blokovat komunikaci s manažerem, který má zároveň roli admina a sice - je možné vyslovit nesouhlas s komunikací od takového manažera (admina) v jakémkoliv aspektu kromě správy hry
- a konečně bod 8, který nově přináší možnost tzv. podmínečného trestu, který bude udělován v případě, že manažer poruší pravidla méně závažným způsobem, např. tedy omylem zveřejní inzerci hráče v Dotazech namísto v sekci Obchody, kam obsahově přísluší, a projeví nad tím lítost
> podmínečný trest je vždy v délce trvání jedné sezóny a případné zneužívání tohoto pravidla je ošetřeno faktem, že opětovné provinění (v příslušné sezóně) bude znamenat překlasifikování na tzv. závažné porušení a to v obou případech zároveň, čímž manažer automaticky bude potrestán dle pravidel 14 denním banem a peněžitou pokutou

Dnešním dnem vstupují v platnost nová pravidla pro komunikaci prostřednictvím MIFA Mailu, fóra i diskuse. Dosud byla pravidla velmi stručná a spoléhala na vnitřní integritu manažerů, což se již jeví jako nedostatečné. Z tohoto důvodu dospěl ADMIN tým ke shodě na úpravě stávajících pravidel pro komunikaci. S nově platnými pravidly se manažeři mohou seznámit prostřednictvím tohoto článku, oznámení ve fóru Novinky či posléze i v pravidlech jako takových.

Co se tedy mění?
- celkové zpřesnění a zpřísnění pravidel a trestů
- obsahové vymezení jednotlivých sekcí fóra
- dočasné řešení pro předcházení nevyžádané pošty od ostatních manažerů
- zákaz nekalých obchodních praktik v sekci Obchody

Nově bude manažer na porušování pravidel upozorněn jen jednou, poté již dojde k udělení trestu, který se s každým dalším prohřeškem zdvojnásobí až do čtvrtého prohřešku, kdy bude manažerovi zakázán vstup do hry. Dodržujte tedy pravidla, hrejte fér a chovejte se k sobě slušně a respektem, ať nemusíme nikoho trestat ani upozorňovat.

Jaké je tedy znění nových pravidel?
1. Manažeři nesmí v poště, fóru či diskuzi používat hanlivé a vulgární výrazy.
2. Manažeři jsou za své výroky osobně odpovědni.
3. Dále je zakázáno spamovat fóra, diskuse a MIFA mail. Fórum je rozděleno na různé sekce, je tedy zakázáno vkládat příspěvky do jiných sekcí, než do kterých svým obsahem patří.
4. Obsahové vymezení sekcí je uvedeno níže, jakékoliv nerespektování tohoto obsahového vymezení je bráno jako porušení pravidel.
5. Je zakázáno odesílání spamu prostřednictvím MIFA mailu. Co je pokládáno za nežádoucí příchozí zprávy si manažeři definují individuálně mezi sebou vyslovením nesouhlasu. V případě, že je toto pravidlo porušeno, leží důkazní břemeno na poškozeném. Jediným přípustným důkazem jsou dva snímky obrazovky – první musí obsahovat výslovný nesouhlas s takovým typem zprávy, adresovaným danému manažerovi, a s datem odeslání předcházejícím komunikaci zobrazené na druhém snímku obrazovky, který následně slouží jako důkaz o nerespektování takového nesouhlasu.
6. Není možné vyslovit nesouhlas s komunikací vůči adminům ve věci správy hry.
7. Je zakázáno používat MIFA mail nebo přispívat do fóra a diskuse z jiného než svého týmu, tedy v případě, že manažer hlídá tým jiného manažera v jeho nepřítomnosti.
8. Za tyto prohřešky může být manažer potrestán pokutou, zákazem přispívat do fór a diskusí (dále „ban“), či zákazem vstupu do hry. V případě méně závažného porušení pravidel bude manažer upozorněn a dostane podmínečný trest v délce trvání jedné sezóny. Pokud manažer v průběhu podmínečného trestu znovu poruší pravidla, bude první i druhé porušení překlasifikováno na tzv. závažné porušení pravidel a dle toho i sankcionováno. Při prvním závažném porušení pravidel bude manažer upozorněn, zatímco další prohřešky jsou trestány následovně: druhý prohřešek = 14 dnů ban + peněžitá pokuta všem týmům manažera ve výši stanovené adminem; třetí prohřešek = dvojnásobek předchozího trestu; čtvrtý prohřešek = zákaz vstupu do hry.

Obsahové vymezení sekcí:
Dotazy – slouží pouze pro otázky a odpovědi týkající se hry.
Přáteláky – slouží pouze k nabídkám a poptávkám přátelských zápasů.
Obchody – slouží pouze k nabídkám a poptávkám hráčů. Pakliže příspěvek obsahuje potenciál hráče, musí být pravdivý. Je zakázáno používat nekalé obchodní praktiky. Nekalými obchodními praktikami se rozumí: tzv. TOPování příspěvku, tedy smazání a opětovné zveřejnění totožného příspěvku za účelem udržení na se první pozici příspěvků, a dále také lákání na „poslední“ slevu, přičemž hráč je pak v blízké době inzerován za nižší cenu.
Turnaje – slouží pouze ke zveřejňování informací k probíhajícím či plánovaným turnajům.
Tunely – slouží k upozornění na hráče porušující pravidla, rovněž i k oznámením admin týmu ohledně řešených kauz.
Chyby – slouží pouze pro oznámení o objevení chyby ve hře.
Nápady – slouží pouze návrhům na zlepšení hry.
Pokec – slouží ke všeobecné diskuzi na témata i mimo hru, rovněž jako i k diskuzi o probíhajících kauzách, nových nápadech a podobně.
Novinky – slouží pouze adminům jako prostor pro informování hráčů o novinkách ve hře.
MIFÁK – slouží pouze manažerům s aktivním MIFÁKem jako prostor pro diskuzi o jeho funkcionalitách a nápadům na zlepšení.

autor Autor: Paxtondatum 15.11.2023pocet shlednuti Shlédnuto: 316x


 

Diskuze

MajkDěkuji za odpověď. 17/10/23
TafyProč ?16/10/23
ScartmanDávám mu rok, maximálně dva. 16/10/23
TafyCo ? Já jsem stim v pohodě16/10/23
don kichotchudák Tafy, co si teď počne?16/10/23
Počet příspěvků: 15
Vstup do diskuze


TOPLIST.cz