deník MIFA

Úterý 25.06.2024

CENA: ZDARMA!


Desatero organizátora turnaje

... aneb, jak správně organizovat a spravovat turnaj. (článek aktualizován 31.8. 2013)

V poslední době organizační morálka pořadatelů turnajů poklesla, a je "vyžadována" stále větší benevolentnost ze strany správců turnajů (adminů). Rozhodl jsem se tedy sepsat tento článek, v kterém se organizátoři dozví svoje povinnosti, které je nutné dodržovat k hladkému průběhu turnajů a oboustranné spokojenosti organizátorů i adminů. Se zveřejněním článku také došlo k několika změnám na stránce Turnajů.

přikázání První: Veškerá komunikace MUSÍ probíhat prostřednictvím turnajového mailu turnaj@mifa.cz. Rozhodně není vhodné posílat rozpis zápasů prostřednictvím Mmailu na MIFě. Organizátor se vystavuje riziku, že daný admin nebude mít čas a zápasy se nestačí naplánovat. Stejně tak se to týká veškerých dalších žádostí a dotazů.

přikázání Druhé: Povinností každého nového organizátora je přečíst si informace a pravidla pro organizátory na turnajové stránce. Je tam uvedeno vše, co potřebuje ke své práci nad turnajem.

přikázání Třetí: Rozpis zápasů, žádosti o odečtení nebo přičtení financí je nutné zasílat ve správném formátu. V případě financí je to výhradně MS Excel, nebo jiný běžně dostupný tabulkový procesor. V případě rozpisu je nabídka mnohem širší - Excel (tabulkový procesor), Word (textový editor), poznámkový blok, WordPad, nebo jen čistě jako text v těle mailu. Nutné je ovšem dodržovat správné formátování. Sloupce v Excelu lze rozšiřovat; mezery mezi řádky jsou zbytečné; čísla lze formátovat, manuální psaní mezer k oddělení tisíců přidělává zbytečnou práci; rozdělení zápasů v rozpisu podle skupin a nikoliv podle data je pro plánování nepřehledné a přidělává další zbytečnou práci; a ještě by se našlo několik drobností, které organizátoři dělají zbytečně a přidělávají tím práci nejen adminům, ale i sobě samotným. Pro lepší přehled se můžete podívat na tento excelový soubor, kde naleznete většinu chyb, které organizátoři dělají, a kterým se vyvarovat.

přikázání Čtvrté: Za správné nalosování zápasů a finančních transakcí je zodpovědný organizátor turnaje. Pokud jsou podklady správné, je téměř nemožné, aby admin udělal chybu. Proto i zde platí "Dvakrát měř, jednou řež". Kontrola zda ID týmů odpovídají skutečnosti, nebo zda sponzorovaná částka nebo odměna je u správného týmu je nutností. Oprava takovýchto chyb bývá někdy dosti obtížná.

přikázání Páté: Správný formát rozpisu zápasů se skládá jen ze tří údajů, popřípadě ze čtyř, jedná-li se o zápas na neutrálním stadionu: datum, ID domácího týmu a ID hostujícího týmu. V případě zápasu na neutrálním hřišti jde ještě o název a ID vlastníka stadionu.

- Datum je nutné uvádět ve formátu dd-mm-rrrr. Není to sice podmínka, avšak je tím možné předejít jedné z mála možných chyb admina, který se může při přepisování data v jiném formátu přehlédnout či přepsat a zápasy naplánovat na jiné datum.
- Formát zápasu je pak ID_domácího_týmu=>ID_hostujícího_týmu bez mezer. Toto je nutné dodržovat, v jiném případě se zápas nenalosuje.

příklad:
18-02-2012
1234=>4321
123=>321
12=>21
1=>2
12=>234
345=>2345

přikázání Šesté: Po nalosování adminem dostane organizátor odpověď s výpisem. V něm si může zkontrolovat správnost rozpisu a dostane se také k ID zápasů. Ty jsou důležité ve dvou situacích. Pokud při losování zápasu nastala chyba z jakéhokoliv důvodu, musí organizátor pro opravu zaslat ID špatného zápasu. Bez této znalosti admin chybu neopraví! Turnajové zápasy nelze jednoduše přepsat jako obyčejná přátelská utkání, turnajové zápasy se musí ručně upravovat a k tomu je právě potřeba znát zápasové ID. Proto je nutné výpis nemazat; pokud tak organizátor učiní a pak zjistí chybu, bude si muset ID zápasu zjistit! Druhá situace využití ID je čistě na rozhodnutí organizátora. Pokud chce zvýšit komfort účastníkům, a dát jim možnost se přímo z turnajového webu podívat na jakýkoliv zápas, může organizátor díky ID zápasu jednoduše vytvořit odkaz, aniž by je zdlouhavě a složitě vyhledával na MIFě. Výpis může mít několik variant:

- zápas se naplánoval
CF Team Lille - FC Aveiro Beat OK (ID: 2323861)
Warriors Prešov - TJ Družstevník Barcelona OK (ID: 2323862)


- zápas se naplánoval, ale musel být zrušen přátelský zápas domácího týmu
FK Moula Mělník - FC Hadley hraji pratelak (1)! Pratelak zrusen. OK (ID:2323881)
1.FC Rajec - FC Jemnice hraji pratelak (1)! Pratelak zrusen. OK (ID:2323882)


- zápas se naplánoval, ale musel být zrušen přátelský zápas hostujícího týmu
FC Hadley - FC Jemnice hraji pratelak (2)! Pratelak zrusen. OK (ID:2323653)
1.FC Rajec - FC Hadley hraji pratelak (2)! Pratelak zrusen. OK (ID:2323660)


- zápas nebyl naplánován, alespoň jeden z týmů hraje nějaké soutěžní utkání (liga, národní pohár, mezinárodní pohár, jiný turnajový zápas)
UQA® Bom Jesus do Itabapoana - UQA® F.C. Montiano della Scalo CHYBA - alespon jeden z tymu hraje soutezni zapas!
UQA® Berlin Goalkickers - Farnboro Devils CHYBA - alespon jeden z tymu hraje soutezni zapas!


přikázání Sedmé: Turnaje se dělí do několika kategorií a každý nově vzniklý turnaj je zařazen do nejnižší kategorie *NEOFICIÁLNÍ* turnaje. Zde začíná svým nultým ročníkem. Ano opravdu nultým, protože se jedná o ročník testovací, kde si může organizátor vyzkoušet, jaké to je pořádat turnaj a v případě pochybení ho nečekají sankce, které hrozí u turnajů *OFICIÁLNÍch* a *ELITE*. Pokud organizátor chce svůj turnaj přeřadit do vyšší kategorie, musí odehrát minimálně jeden ročník (!bez závažných problémů v průběhu turnaje!) v kategorii stávající, a musí si o přeřazení zažádat. Přesun do vyšších kategorií není automatický, ale jen na žádost pořadatele. Admin ovšem také může žádost zamítnout, pokud jsou s turnajem problémy.

přikázání Osmé: Turnaj může být placený jen v případě, že je zařazen v kategorii *ELITE*. V takovém případě je kromě startovného možné vybírat také sponzoring. Sponzoring je omezen pouze maximální částkou od jednoho týmu, která činí trojnásobek částky vybrané na startovném. Na rozdíl od startovného musí mít sponzor částku na účtu. Pokud v době odečtu tým nebude mít dostatek financí, nebude takový sponzorský dar odečten. Proto s tím musí organizátoři počítat a dárce na to upozorňovat. Žádost o odečtení startovného a sponzoringu musí organizátor zaslat nejpozději týden od startu hlavní části turnaje (tedy po případných předkolech)!

přikázání Deváté: Od 48. sezóny již není možné sponzoring vybírat i na ročník následující. Také již není možné přijímat sponzoring od končících týmů.

přikázání Desáté: Za jednání, které povede k poškození účastníků, sponzorů, nebo k obohacení jednoho či více týmů nelegální cestou, bude trestán v prvé řadě organizátor. Jen a výlučně ten je odpovědný za správnost údajů na stránkách turnaje a údajů zasílaných adminům!

Doufám, že organizátoři pochopí, že byť právě oni vytvářejí velký díl zábavy na MIFě, tak i přesto musí dodržovat určitá pravidla, aby turnaje měly určitou kvalitu.

Za správce turnajů
el..Pepe, Jaky
Joey
Marťas Michálek

autor Autor: el..Pepedatum 18.02.2012pocet shlednuti Shlédnuto: 1044x


 


TOPLIST.cz